EEN
MASSAGESESSIE
BESTAAT UIT:

• Intake gesprek
• Het bekijken van de hond in stand en beweging
• Lichaamsscan (het aftasten van de hond om een indruk van spieren en gewrichten te krijgen).
Dit alles geeft een beeld van de hond en eventuele aandachtspunten.

De hond zal soms moeten wennen aan een massage,
als eerste ga ik dan werken aan het opbouwen van een
vertrouwensband met uw hond.

OMSTANDIGHEDEN
DAT EEN MASSAGE NIET
VERANTWOORD IS:

• Koorts
• Ernstige allergieën
• Ziektes
• Recente inentingen

MEER INFORMATIE?

Of voor het maken van een afspraak.

NEEM CONTACT OP